Criteria

 

Investment belief

Jonge innovatieve ondernemingen leveren een substantiële bijdrage aan oplossingen voor een duurzame wereld. Naast het behalen van een financiële ROI is de (positieve) impact die een venture zal hebben op de het milieu, op sociale rechtvaardigheid en op de manier waarop we met elkaar werken (ESG; Environment-Social-Governance) een belangrijke graadmeter.

Investeringsfilosofie

Onze visie is dat de ontwikkelingen op het gebied van communicatie, transacties en de (financiële) afhandeling daarvan via internet volledig worden doorgevoerd in de energiesector, de mobiliteit- en logistiek sector en productie van goederen. Deze, nu nog grotendeels gescheiden, sectoren zullen volledig integreren in een super internet van dingen (“Internet of Things” of IOT). Jeremy Rifkin heeft dit helder beschreven als de 3e industriële revolutie (http://www.thethirdindustrialrevolution.com). Overigens wordt er momenteel meer gesproken over de 4e industriële revolutie (o.a. op het World Economic Forum in Davos) en ook over Industry 4.0.

We kunnen niet doorgaan met het verbruiken van de huidige (fossiele) bronnen van energie en alle gevolgen die dat met zich mee brengt. Duurzame oplossingen voor het opwekken van energie en de productie van goederen, voedsel en diensten zijn hard nodig en worden gelukkig al veelvuldig gevonden en toegepast.

Wij geloven dat (Scale-up) high-tech ondernemingen de sleutel zijn in het bieden van oplossingen voor de internet integratie van communicatie, energie en transport. De efficiency en productiviteit zullen enorm toenemen en het verbruik van grondstoffen en tijd zullen drastisch afnemen. En daarmee het “verbruik” van schaarse bronnen tot aanvaardbare niveaus terugbrengen. Verplichte reductie van broeikasgassen en de handel in emissierechten kan daarmee op termijn verdwijnen omdat het gehele economische model zal kantelen van verbruik naar circulair. Natuurlijk gaat dit nog enige jaren duren, maar de technologische thema’s zijn al volop in ontwikkeling en technologie ondernemingen bieden grotere en kleinere stukjes van de puzzel die we met zijn allen aan het leggen zijn.

Uit deze visie is een aantal thema’s te distilleren die leidend zijn in door Ventulizer te selecteren ventures. Natuurlijk zullen die in de tijd bij het voortschrijden van de ontwikkeling veranderen, maar nu zien we in elk geval de volgende thema’s als richtlijn voor de selectie:

 • De deeleconomie in al zijn verschijningsvormen.
 • Decentrale (mobiele) diensten aan bedrijven en consumenten met eigen keuze in samenstelling, verbruik en afrekening.
 • Het analyseren van big data om algoritmes te ontwikkelen die processen kunnen aansturen.
 • Decentrale, efficiënte en duurzame productie o.a. met 3D printing technologie.
 • Duurzame energie-internetoplossingen Efficiënter en eerlijker gebruik van netwerken voor transport en logistiek
 • Efficiënter en eerlijker gebruik van netwerken voor transport en logistiek.

Onze missie is om high-tech ventures te steunen die een innovatieve (radicale en nieuwe business modellen) bijdrage leveren aan het creëren van een circulaire economie.

Criteria

De venture moet passen in de investeringsfilosofie met als belangrijk kenmerk het hebben van ESG impact. Er zijn twee aspecten waarop gefilterd wordt: 1. Fase en verdienmodel en 2. Marktsegmenten.

Fase en verdienmodel

 • Eerste seeding fase voorbij
 • Proof of Concept gereed
 • Eerste (betalende) klanten binnen of binnen handbereik
 • B2B propositie
 • Schaalbaar en recurring verdienmodel
 • Meetbare positieve impact op ESG factoren

Marktsegmenten

 • Smart energy
 • Smart factory
 • Fintech
 • Legaltech
 • Edutech
 • Logistiek en mobiliteit
 • ICT gericht op bovenstaande segmenten

Adres

p/a Syllion Ventures B.V.
Nassaulaan 61
3743 CB Baarn